„Dzielą nas by nami rządzić,
Kłamstwem zakrywają racje,
Bóg na końcu niech ich sądzi,
My przetrwamy okupację.”