„Dzielą nas by nami rządzić, Kłamstwem zakrywają racje, Bóg na końcu niech ich sądzi, My przetrwamy okupację.”