Z okazji 70lecia wyzwolenia przez połączone siły Polski i Rosji, z rąk niemieckich okupantów, Cytadeli, odbyła się inscenizacja tych walk. Widowisko niesamowite z oryginalnymi pojazdami, bronią i w pełnym umundurowaniu z tamtego okresu.